Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ukončení společného rybolovu mezi SÚS a pražským ÚS

Ukončení společného rybolovu mezi SÚS a pražským ÚS

17799965_1504222652923129_6499368711647141523_n

Tímto sdělujeme všem členům našeho Středočeského územního svazu, že ke dni 31. 12. 2017 končí dohoda o společném rybolovu mezi Českým rybářským svazem, Středočeským územním svazem (dále jen SÚS) a Územním svazem města Prahy (dále jen ÚSMP) o společné platnosti povolenek na hlavním toku Labe a Vltavy.

K tomuto kroku jsme dospěli po zvážení všech ekonomických aspektů, kdy tlak na stále vyšší kompenzace ze strany ÚSPM stoupal, stejně tak jako tlak Rady ČRS na zrušení rámcových dohod, které odčerpávají prostředky a zájemce z celosvazového rybolovu. Z těchto důvodů se výbor SÚS rozhodl tuto dohodu, která je platná do 31.12. 2017, dále neprodlužovat.

V tomto duchu předseda SÚS Dušan Hýbner informoval zainteresované strany na posledním jednání Rady ČRS.

17522722_1499995656679162_7302996502604283124_nV našem svazu máme celkem téměř 33 500 členů, přičemž prokazatelně tuto dohodu využívalo za oba územní svazy 3 700 rybářů, z toho cca 1 100 našich členů a cca 550 kolegů z ÚSMP zaznamenalo úspěch na revírech partnerského územního svazu a ponechalo si ulovenou rybu. V počtu docházek, lovících i úspěšných rybářů je patrná drobná disproporce, která je největší v rozdílu ponechaných ulovených ryb. Tyto ryby pak musel SÚS uhradit ÚSMP.

Jelikož každoroční dohoda mezi oběma ÚS byla stále složitější, rozhodli jsme v této praxi od nového roku již dále nepokračovat.

„Jsme si plně vědomi, že některým našim rybářům to může přinést částečné komplikace, či zvýšení nákladů na povolenku, ale budeme se snažit najít jiné řešení tak, aby naši členové byli spokojeni. Mám tím na mysli získání dalších nových vodních ploch, o kterých již v tuto dobu jednáme, tak i zvýšeným pravidelným zarybňováním našich rybníků, které provozujeme v režimu rybníkářství a jsou vlajkovou lodí našeho ÚS. Věřím, že drtivá většina naší členské základny tento náš nezbytný krok pochopí,“ uvedl předseda našeho SÚS Dušan Hýbner.

Abychom připomněli, jak se vztah o společném rybolovu v průběhu let vyvíjel, a aby bylo všem jasné, oč jde, přinášíme její reminiscenci:

Dohoda o společné platnosti povolenek byla po delším projednávání se zástupci polabských a povltavských MO podepsána statutárními zástupci svazů s platností od 1. 1. 2001. V době vzniku se jednalo o průlomový krok, který umožnil všem držitelům sdružených MP povolenek (celosvazová, středočeská a pražská územní) lov i na labských revírech samostatně hospodařících MO. Dohoda umožňovala držitelům středočeských územních povolenek lovit na revírech ÚSMP Vltava 10 – 14 ÚN Slapy, Vltava 3 a Labe 20. Jednalo se o rozšíření platnosti povolenky o cca 69 km toku s výměrou 1 118 ha. To vše výměnou za platnost pražské územní povolenky na hlavním toku Labe a Vltavy. Původně se jednalo o cca 124 km hlavního 17757653_1499995663345828_9044999749004175270_ntoku o výměře cca 1 250 ha. V dohodě byly zapojeny: SÚS jako MO a MO Mělník, Obříství, Neratovice, Kostelec n. L.,  Brandýs n. L.-St.Boleslav, Čelákovice, Nymburk, Poděbrady, Nová Ves, Kolín a Kralupy nad Vltavou s revíry: 411 046  Labe 14, 411 047  Labe 15, 411 048  Labe 16, 411 049  Labe 17, 411 050  Labe 18, 411 051  Labe 19, 411 053  Labe 21, 411 054  Labe 22, 411 055  Labe 23A, 411 056  Labe 24A, 411 093  Vltava 1, 411 094  Vltava 2, 411 503  Vltava 15, později doplněné o revíry: 411 068  Vltava 1A, 411 167  Labe 14 A, 413 022  Pšovka 1. Součástí dohody byl v omezeném rozsahu i revír 411 057 Labe 25 a rybník Propast. Základní premisou byla vzájemná výměna platnosti bez vzájemných doplatků.

Statistika však byla neúprosná, úlovky na středočeské územní povolenky, zejména na Slapech začaly převyšovat úlovky na pražské povolenky na Labi. Dohodou z 1. 6. 2010 tak přidal SÚS do vzájemné platnosti (po dohodě s MO) dalších cca 150 ha revírů a souhlasil s finanční kompenzací odlovených ryb. Hodnota kompenzace odpovídala kalkulační ceně násad. S částkou bylo počítáno v kalkulaci ceny povolenky.

S pozvolna stoupající cenou násad, zvyšující se režií a přicházejícím hospodářským poklesem, který se podepsal na propadu prodeje celosvazových povolenek (v SÚS činil propad cca 5 000 kusů) došlo k nárůstům prodejů povolenek územních a tím k dalšímu zvýšení nepoměru v docílených úlovcích. Tlak na vložení dalších revírů ze strany ÚSMP, které by nepoměr vyvážily stoupal, ze strany našich MO však nebyl díky rozdílům v ceně povolenky i plnění členských povinností zájem o vložení dalších vodních ploch.  Alternativou tak byla pouze vyšší úhrada za odlovené ryby.

Dohodu využívalo v počátcích cca 1 300 rybářů z obou územních svazů v loňském roce se již jednalo o cca 3 700 rybářů, kteří alespoň jednou v roce využili této dohody a platnosti územní povolenky na revírech partnerského svazu. Z toho cca 1 100 našich členů a cca 550 kolegů z ÚSMP zaznamenalo úspěch na revírech partnerského územního svazu a ponechalo si ulovenou rybu. V počtu docházek, lovících i úspěšných rybářů je patrná drobná disproporce, která je největší v rozdílu ponechaných ulovených ryb. Tyto ryby pak musí SÚS uhradit ÚSMP.

17425892_1499995660012495_6559360307068037441_nSÚS se snažil situaci řešit s MO, které se na úlovcích na územní povolenky podílí nejvyšší měrou a na 17. 12. 2015 svolal jednání se zástupci MO ČRS Sedlčany, Příbram a Benešov (tyto MO se podílejí na úlovcích 55 % o menší část úlovků se dělí zbývajících 66 MO SÚS) k projednání dalšího postupu společného rybolovu na územní povolenky na revíru Slapy. Přítomní obdrželi podklady, které v dlouhodobém horizontu dokládaly, že úlovky na středočeské územní (krajské) povolenky mají lehce stoupající trend a bude pro ně nutné hledat v rozpočtu SÚS další zdroje k jejich krytí. Místní organizace měly projednat ve výborech a následně na členských schůzích, jak postupovat dále. Výbor ČRS SÚS nabízel MO pomoc s vysvětlením problematiky a argumentací na členských schůzích. Ve hře bylo několik možných řešení, které by nepoškodily náš územní svaz, místní organizace, ÚSMP ani členy.

Zainteresované MO nepřišly s žádným konstruktivním řešením, ani návrhem kompenzací za své členy, kteří dohodu v nejvyšší míře využívají a SÚS nehodlá zvyšovat cenu územní povolenky s ohledem na stoupající náklady a omezený okruh rybářů, kteří tuto dohodu využívají. To vše v době, kdy je ekonomika na vzestupu, rostou mzdy, počínají opět stoupat počty členů a prodeje povolenek.

Výboru SÚS nezbylo nic jiného než celou věc znovu zvážit, a nakonec jsme rozhodli tak, jak jsme oznámili v úvodu článku.

Tento krok je i naším příspěvkem k naplnění usnesení Sněmu ČRS i konference SÚS, které nás zavazují ke vzájemné spolupráci a udržení jednoty svazu i celosvazového rybolovu.

Věříme, že obdobným způsobem přistoupí k odchylkám v celosvazovém rybolovu a plnění usnesení Sněmu ČRS i ostatní ÚS.

Výbor ČRS, z. s., SÚS